Charity Stichting Rob Beers

Doelstelling

De Charity Stichting Rob Beers heeft tot doel het verlenen van geldelijke steun aan personen of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde en maatschappelijke doelen.

De stichting heeft een fiscale rangschikking als ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tevens is de stichting lid van de FIN (Vereniging van Fonden in Nederland). De stichting is een familiestichting die openstaat voor toekomstige uitbreiding van haar activiteiten door middel van samenvoeging van middelen en ideeën van personen of families die een zelfde ‘samenlevingscohesie’ nastreven.